Skip navigation

31 August 2022

Zamówienia ONZ: seminarium biznesowe online dla dostawców, 6 października

Zapraszamy na wirtualne seminarium biznesowe dla potencjalnych dostawców towarów i usług dla organizacji systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizowane przez Biuro ONZ w Nairobi.

Seminarium, które odbędzie się on-line w dniu 6 października 2022 r. ma na celu przekazanie informacji na temat zamawianych kategorii towarów i usług, rejestracji w bazie dostawców (UNGM) oraz możliwości biznesowych jakie oferuje współpraca z Organizacją Narodów Zjednoczonych w Kenii i innych krajach.

Seminarium skierowane jest do przedsiębiorców z następujących branż, posiadających co najmniej 3 letnie doświadczenie:

  1. środki produkcji rolnej (nasiona, nawozy, pestycydy itp.) oraz pasze dla zwierząt;
  2. medyczne materiały eksploatacyjne (leki, testy itp.);
  3. zaopatrzenie w wodę i kanalizację oraz usługi pokrewne (opieka w nagłych wypadkach, w tym zestawy pomocy rodzinie, zestawy higieniczne, kanistry, mydła, zbiorniki itp.);
  4. ogólne dostawy, montaż i konserwacja mebli;
  5. usługi doradcze (specjalistyczne i indywidualne).

Zgłoszenia na seminarium przyjmowane są do 6 września.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

May be of interest to you

Opublikowano: 31.08.2022 12:53
Poprawiono: 31.08.2022 10:58
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: