Skip navigation

21 November 2023

Polskie firmy chcą współpracować z NATO – ogromne zainteresowanie konferencją 'Polish Industry Day 2023'

Kilkuset przedstawicieli polskich przedsiębiorstw bierze dzisiaj udział w organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, konferencji Polish Industry Day 2023 – możliwości współpracy polskich przedsiębiorców z NATO.

Współpraca z NATO obejmuje szeroki aspekt branżowy, dotyczący towarów i usług codziennego użytku, infrastruktury krytycznej, infrastruktury informatycznej, ochrony cyberprzestrzeni, usług biurowych, budowlanych, szkoleniowych, transportowych i magazynowych, usług doradczych, wsparcia misji pokojowych oraz uzbrojenia.

Uczestnicy konferencji mają okazję zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi pozyskiwania kontraktów w ramach poszczególnych agencji NATO:

  • NATO Support and Procurement Agency (NSPA), której zakres zamówień obejmuje: systemy i sprzęt wojskowy, ale także usługi konserwacji sprzętu, naprawy, kalibracji sprzętu wojskowego, demilitaryzacji, demontażu urządzeń, utylizacji, usługi w zakresie ochrony środowiska, efektywności energetycznej oraz zarzadzania danymi, wykonanie obiektów kontenerowych i obiektów budowlanych z przeznaczeniem militarnym, realizacji usług w bazach wojskowych, leasing nieruchomości, gastronomii i dostaw żywności, realizacji prac inżynierskich i doradczych, transportu i medycyny;
  • NATO Communications and Information Agency (NCI), której zakres zamówień obejmuje zakup technologii i systemów informatycznych a także szkolenia i techniczne wsparcia w tym zakresie. NCIA jest także odpowiedzialne za intensywny program cyfryzacji NATO i pozyskania rozwiązań w tym zakresie. To obecnie największe najszybciej rozwijający się sektor w NATO;
  • Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP)realizujący na terenie Polski projekty inwestycyjne realizowane w ramach Programu Inwestycji w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP), w tym prowadzi postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót i dostawców. Do udziału w przedsięwzięciach inwestycyjnych realizowanych w ramach NSIP zapraszani są w pierwszej kolejności Wykonawcy, którzy zadeklarowali chęć współpracy z ZIOTP poprzez złożenie wniosków o umieszczenie w Bazie Informacji o Wykonawcach ZIOTP.

Konferencję w dniu dzisiejszym otworzyła Kamila Król – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii i Mikołaj Różycki – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Szczegóły dotyczące udziału w postępowaniach NATO prezentują przedstawiciele wyżej wymienionych agencji. Na zakończenie wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję do odbycia dwustronnych spotkań z przedstawicielami NATO.

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się TUTAJ.

May be of interest to you

Opublikowano: 21.11.2023 11:00
Poprawiono: 21.11.2023 10:00
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: