Skip navigation

22 November 2023

W 'Polish Industry Day 2023' wzięło udział ponad 200 przedsiębiorców z różnych branż zainteresowanych współpracą z NATO

Współpraca z agencjami NATO oraz przetargi ogłaszane przez instytucje międzynarodowe – to tematy konferencji Polish Industry Day 2023, organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W wydarzeniu wzięło udział 200 polskich przedsiębiorców z branż IT/ICT, sektora logistyki, budownictwa, transportu i frachtu, sektora obronności i usług dla obronności.

Polska należy do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) od 1999 roku i od tego czasu nasi przedsiębiorcy mogą być dostawcami towarów i wykonawcami usług dla struktur tej organizacji. Zakupy realizowane na potrzeby NATO są finansowane miedzy innymi z budżetu tej organizacji, budżetów narodowych oraz Programu Inwestycyjnego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP). Program ten służy wspólnemu finansowaniu przedsięwzięć związanych z rozbudową, modernizacją i remontami infrastruktury wojskowej Sojuszu, która obejmuje takie elementy jak: lotniska, instalacje telekomunikacyjne, systemy dowodzenia i kontroli, składnice materiałów pędnych i smarów, rurociągi paliwowe, radarowe urządzenia ostrzegawcze i nawigacyjne, instalacje portowe.

Konferencję otworzyli Kamila Król – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii i Mikołaj Różycki – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Polska razem z innymi sojusznikami NATO dąży do pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w całym obszarze euroatlantyckim. Najważniejszym elementem tego zadania jest utrzymanie i doskonalenie przewagi technologicznej sojuszu. Modernizacja, cyfryzacja, poszukiwanie nowych przełomowych technologii do celów cywilnych i obronnych nie jest bliżej nieokreśloną przyszłością, ale teraźniejszością NATO – zaznaczyła wiceminister Król.

Zamówienia dla agend NATO realizowane są zarówno bezpośrednio w obszarze uzbrojenia, jak i poza nim, np. w zakresie technologii podwójnego zastosowania. Wiele zakupów dokonywanych przez NATO dotyczy także towarów i usług codziennego użytku np. infrastruktury informatycznej, biurowej, usług doradczych. Realizowane są one na zasadach konkurencyjnych – ogłaszania przetargów, w których mogą uczestniczyć firmy z wszystkich państw członkowskich NATO.

 – Jak wynika z naszych obserwacji, jedną z kluczowym przyczyn wciąż niedużej, chociaż stale rosnącej, obecności polskich firm na rynku zamówień organizacji międzynarodowych jest brak wiedzy o możliwościach, jakie ten rynek oferuje oraz nieznajomość stosowanych procedur wyboru dostawców. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już od kilku lat wspiera Ministerstwo Rozwoju i Technologii w promocji tego zagadnienia wśród polskich przedsiębiorcówpowiedział Prezes Różycki.

W tegorocznej edycji wydarzenia swoje wystąpienia mieli reprezentanci m.in dwóch najważniejszych agencji zakupowych NATO z Brukseli i Luksemburga – NCIA (NATO Communication and Information Agency ) i NSPA (NATO Support and Procurement Agency), a także polski Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Ministerstwo Obrony Narodowej. W spotkaniu udział wzięli też przedstawiciele grupy PFR, która współpracuje w zakresie realizacji akceleratora NATO DIANA (Defense Innovation Accelerator for North Atlantic), Funduszu Innowacyjności NATO – NIF (NATO Innovation Fund) i polskiego akceleratora obronnego dla technologii podwójnego zastosowania IDA (Innovative Dual-use Accelerator).

Po zakończeniu części konferencyjnej, wybrani uczestnicy wydarzenia mieli okazję odbyć dwustronne spotkania z przedstawicielami poszczególnych agencji NATO, jak również zapoznać się z pozostałą ofertą instytucji zaangażowanych w realizację Polish Industry Day 2023, w tym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

May be of interest to you

Opublikowano: 22.11.2023 10:09
Poprawiono: 22.11.2023 09:18
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: