Skip navigation

28 March 2024

Zapraszamy przedsiębiorców z Nowej Soli i okolic na dyżur pracownika PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców na dyżur eksperta PARP w Nowej Soli. W dniu 22 kwietnia 2024 w godzinach od 10.00 do 14.00 w budynku Parku Technologicznego Interior, ul. Inżynierska 8, 67-100 Nowa Sól, przedstawiciel PARP będzie informował, w jaki sposób Agencja obecnie wspiera firmy w okresowych trudnościach, jakie formy pomocy są zaplanowane w ramach nowej puli środków europejskich, a także o całym katalogu instrumentów dostępnych dla firm w okresowych trudnościach w innych instytucjach.

Ostatnie lata to trudny czas dla przedsiębiorców, których dotykają niepewność oraz rosnące koszty zarządzania własnym, często rodzinnym wielopokoleniowym biznesem. Począwszy od pandemii Covid - 19, poprzez działania wojenne w Ukrainie i związaną z nimi inflację oraz szokujący wzrost cen nośników energii, z pewnością nie pomagają w regulowaniu bieżących zobowiązań i w dopinaniu budżetów. Na szczęście jednak zarówno Polska, jak i cała Unia Europejska dostrzega ryzyko tego rodzaju problemów, konstruując i wdrażając w życie wiele programów i rozwiązań prawnych. Ich myślą przewodnią jest taka, by wspomagać podmioty gospodarcze już na etapie pierwszych trudności, zapobiegając poważniejszym konsekwencjom kryzysu.

Rozwiązania wdrażane w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 2019/1023 w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, są sposobem na przetrwanie trudnego okresu przez przedsiębiorstwa zmagające się z przejściowymi trudnościami gospodarczymi. W przypadku konieczności likwidacji firmy umożliwiają przeprowadzenie procesu w sposób możliwie sprawny, szybki i jak najmniej bolesny dla przedsiębiorcy.

W ramach obowiązujących przepisów prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz dostępnych instrumentów wsparcia jest już dostępnych wiele rozwiązań wynikających z Dyrektywy 2019/1023 wspierających polskie firmy w kryzysie. Ich sytuacji wychodzą też naprzeciw programy i konkursy nie wymagające wkładu własnego, a także nowe rozwiązania pomocowe wdrażane przez ustawodawcę i przez rząd.

Odpowiadające w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za promocję instrumentów wynikających z Dyrektywy UE 2019/1023 Biuro Regionalne w Poznaniu zaprasza przedsiębiorców, a także inne osoby zainteresowane tematyką restrukturyzacji, upadłości oraz instrumentami wsparcia dla firm znajdujących się w  kryzysie, na dyżur  eksperta – pracownika PARP – 22 kwietnia 2024 r. w siedzibie Parku Technologicznego Interior, ul. Inżynierska 8, 67-100 Nowa Sól, w godz. 10.00 - 14.00.

Na konsultację można umówić się pod numerem telefonu 508-278-872 lub pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

May be of interest to you

Opublikowano: 28.03.2024 16:57
Poprawiono: 28.03.2024 15:55
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: