Skip navigation

18 April 2024

Ruszył konkurs na wybór lokalnych operatorów programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców. Do 27 czerwca można składać wnioski

W dniu 10 kwietnia 2024 r. Agencja Wykonawcza ds. MŚP (EISMEA) ogłosiła konkurs dotyczący wyboru organizacji pośredniczących obsługujących program Erasmus dla młodych przedsiębiorców:

Erasmus for Young Entrepreneurs - Junior (SMP-COSME-2024-EYEJR)

Erasmus dla młodych przedsiębiorców to program wymiany transgranicznej, który daje nowym lub aspirującym przedsiębiorcom szansę uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych krajach uczestniczących w Programie Jednolitego Rynku (program ramowy Single Market Programme), zapewniając jednocześnie doświadczonym przedsiębiorcom dostęp do innowacyjnych pomysłów, nowych partnerów i /lub rynków.

Głównym celem programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest:

 • wzmocnienie przedsiębiorczości,
 • rozwój międzynarodowych perspektyw i konkurencyjności europejskich MŚP,
 • wspieranie potencjalnych przedsiębiorców rozpoczynających działalność,
 • wspieranie nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw w krajach uczestniczących w programie.

Konkurs EYE Junior

Celem konkursu EYE - Junior jest wybór organizacji pośredniczących (Intermediary Organisation) do realizacji programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców na poziomie lokalnym. Będą oni odpowiedzialni za rekrutację i kojarzenie młodych przedsiębiorców z przedsiębiorcami przyjmującymi. Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje, które staną się lokalnymi punktami kontaktowymi EYE. 

Uwaga: Nabór nie jest skierowany bezpośrednio do przedsiębiorców chcących wziąć udział w wymianie EYE. Zainteresowani przedsiębiorcy proszeni są o kontakt z wybranymi IO realizującymi program. 

Wnioskodawcy w ramach niniejszego konkursu proszeni są o dokładne zapoznanie się z zasadami udziału opisanymi w poniższych dokumentach:

 • Call for proposals      
 • Manual for Intermediary Organisation (Quality manual) version 9.14, April 2024. 

Dodatkowo poniżej zamieszczony jest dokument zawierający listę wszystkich organizacji pośredniczących (IO), które kiedykolwiek uczestniczyły w programie Erasmus dla młodych przedsiębiorców. Ten dokument może być pomocny przy szukaniu partnerów do stworzenia konsorcjum, które będzie składać wniosek w tym konkursie:        

 • List of EYE Intermediary Organisations.  

W dniu 15 maja 2024 r. EISMEA zorganizuje webinarium informacyjne dotyczący tego konkursu. Informacje dot. rejestracji oraz link do spotkania zostaną opublikowane w późniejszym terminie. Należy śledzić stronę EISMEA.

Informacja o konkursie:

 • Planowana liczba dofinansowanych projektów: 5-10
 • Długość trwania projektu: 36 miesięcy

Oczekiwany rezultat projektu do stycznia 2028 r. :

 • liczba zrealizowanych relacji 2.000 – 2.500;
 • ok. 2.000 zarejestrowanych uczestników;
 • wybranych w konkursie 30 - 50 organizacji pośredniczących;
 • wskaźnik sukcesu na poziomie 90% wyliczony w oparciu o przesłane karty oceny zakończonych relacji.

Termin składania wniosków upływa 27 czerwca 2024 r.

Link do generatora wniosków – tutaj.

Wszelkie zapytania dotyczące tego konkursu proszę kierować na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

May be of interest to you

Opublikowano: 18.04.2024 10:48
Poprawiono: 18.04.2024 12:12
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: