Skip navigation

Ewa Bandurska

Doktor nauk o zdrowiu, magister zdrowia publicznego i ekonomii. Kierownik Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kierunku Zdrowie publiczne – Zarządzanie w Systemie Zdrowia. Autorka licznych publikacji dotyczących analiz efektywności kosztowej, opieki zintegrowanej oraz jakości życia. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

Firma / Instytucja: Gdański Uniwersytet Medyczny

Aktualnie autor nie posiada żadnej publikacji.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.