Skip navigation

Wojciech Baranowicz

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalności Energetyka Cieplna i Eksploatacja Samochodów. Obecnie od 11lat związany ze szkolnictwem i nauczaniem praktycznych i teoretycznych przedmiotów zawodowych branży motoryzacyjnej. Poza standardowym nauczaniem prowadzi koło Rally Team ZST, które zajmuje się renowacją samochodów zabytkowych, budową pojazdów rurowych typu buggy oraz tematyką rajdową i kartingową. W swoich działaniach współpracuje z firmami zewnętrznymi takimi jak NOVOL sp. z o.o. przy projektach renowacji pojazdów czy BMW Polska przy nauczaniu obsługi i naprawy pojazdów elektrycznych. Jego uczniowie chętnie biorą udział w wielu ogólnopolskich konkursach branży motoryzacyjnej, corocznie awansują do finałów Mistrzostw Młodych Mechaników, a jedna z uczennic wygrała Ogólnopolski Turniej Młodych Lakierników.

Jest równie egzaminatorem CKE kwalifikacji MOT.02, MOT.05 i MOT.06 , od kilku lat współpracuje z Polską Izbą Motoryzacji w prowadzonych przez nią projektach.