Skip navigation

Beata Ciężka

Ekspertka w Ecorys Polska. Ma doświadczenie w realizacji projektów badawczych i ewaluacyjnych prowadzonych dla Komisji Europejskiej, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego. Specjalizuje się w zagadnieniach edukacji, rynku pracy, wdrażania programów rozwojowych. Współautorka rozwiązań systemowych w obszarze zapewniania jakości i ewaluacji w edukacji. Autorka i realizatorka programów szkoleń i studiów podyplomowych (UW, SGH) z zakresu ewaluacji.

Firma / Instytucja: ECORYS Polska Sp. z o.o