Skip navigation

Jacek Czarnecki

dr Jacek Czarnecki, szef Działu Legislacji i Spraw Naukowych, Nestlé Polska i Nestlé Baltics

Ekspert w dziedzinie prawa żywnościowego, bezpieczeństwa i jakości żywności, zrównoważonego rozwoju oraz komunikacji skierowanej do konsumentów. W Nestlé odpowiada za zakres legislacji żywnościowej i kontaktów naukowych w Polsce i Państwach Bałtyckich. Kieruje również obszarem jakości i kompletności danych podstawowych w procesach opracowywania receptur, tworzenia etykiet oraz komunikowania technicznej informacji o produktach. Pełni funkcję wiceprezesa Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców. Jest też członkiem zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Spożywczego w Konfederacji Lewiatan. Związany z Wydziałem Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie, gdzie ukończył studia, uzyskał stopień doktora i z którym aktywnie współpracuje.

Firma / Instytucja: Nestlé Polska