Skip navigation

Andrzej Dąbrowski

Dyrektor Obsługi Technicznej Enter Air Services, Doradca Zarządu Enter Air, Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Menadżer i doradca z 25-letnim doświadczeniem w branży lotniczej. Pełnił funkcje kierownicze średniego i najwyższego szczebla w strukturach polskich i zagranicznych firm lotniczych. Specjalista w obszarze zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, obsługi technicznej samolotów oraz jakości i bezpieczeństwa w lotnictwie. Pracował jako doradca zarządów linii lotniczych, organizacji obsługowych i firm leasingowych. Działa również w obszarze szkoleń dla kadry i personelu linii lotniczych i organizacji obsługowych.

Od 2017 r. realizuje projekty rozwojowe z zakresu obsługi technicznej w linii lotniczej Enter Air.

Firma / Instytucja: Enter Air