Skip navigation

Adam Dzwonkowski

W Microsoft odpowiada za rozwiązania dla sektora wojskowego, wcześniej był szefem zespołu architektów rozwiązań chmurowych oraz dyrektorem Microsoft Technology Center.

Jest specjalistą z zakresu innowacyjnych rozwiązań dla biznesu w obszarach inteligentnych centrów danych, analizy danych oraz sztucznej inteligencji. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz dedykowanych programów na INSEAD, London Business School oraz The Wharton University of Pennsylvania. Wcześniej doświadczenia zdobywał w HP oraz Procter & Gamble.

Poza pracą w IT jest od wielu lat promotorem szachów na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Obecnie jest Prezydentem strefy środkowoeuropejskiej Międzynarodowej Federacji Szachowej.

Firma / Instytucja: Microsoft Poland