Skip navigation

Sławomir Facon

Dyrektor Personalny, reprezentuje Spółki PLL LOT oraz Polską Grupę Lotniczą.

Od roku 2004 roku związany jest z obszarem HR w instytucjach finansowych, rynkiem nowych technologii oraz MRO branży lotniczej. Dotychczas pełnił role HR Biznes Partnera, trenera, a od roku 2010 Dyrektora HR.

Doświadczenie międzynarodowe zdobywał w jednostkach Grupy UniCredit na Węgrzech i we Włoszech. Zajmował także stanowisko Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w LOT Aircraft Maintenance Services. Obecnie pełni rolę zastępcy Dyrektora Biura HR PLL LOT oraz Dyrektora odpowiedzialnego za rozwój i rekrutację pracowników.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył także podyplomowe studia z zakresu Zarządzania i Rozwoju Personelu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studia Master of Business Administration.

Jest także akredytowanym Coachem ICC i trenerem prowadzącym warsztaty dotyczące współpracy i kompetencji menedżerskich.

Wolne chwile spędza w gronie rodzinnym lub przeznacza je na długie biegi, najchętniej w Bieszczadach.

Firma / Instytucja: PLL LOT, Polska Grupa Lotnicza