Skip navigation

Maria Andrzej Faliński

Dr nauk humanistycznych (UAM), pracownik naukowy uczelni UAM, UW, PAN i kilku uczelni zagranicznych (teoria polityki, metodologia, doktryny) Od 1994  w administracji sektora obronnego (sprawy parlamentarne, integracja z NATO), Od roku 2000 do 2017 dyrektor gen w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, członek zarządu Eurocommerce. Autor kilkuset prac naukowych i publicystycznych z zakresu politologii i filozofii oraz handlu nowoczesnego. Aktualnie wiceprezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego.