Skip navigation

Grzegorz Gałczyński

Menedżer ds. Branż Strategicznych w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Prawnik, Politolog, Master of Business Administration. Ponad czternaście lat doświadczenia w branży motoryzacyjnej, w tym osiem lat na stanowiskach kierowniczych.
Odpowiedzialny za koordynację działań Agencji dotyczących przemysłu motoryzacyjnego, otwieranie nowych rynków, relacje z organizacjami sektora motoryzacyjnego, branżą paliw alternatywnych, technologii wodorowych, transportem, analitykę rynkową i definiowanie nisz rynkowych.

 

Firma / Instytucja: PAIH