Skip navigation

Ryszard Gellert

Studia na Wydziale Lekarskim AM w Warszawie.

1978 – 1996 i 1998 – 2005 Akademia Medyczna w Warszawie – Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii (wcześniej I Klinika Chorób Wewnętrznych).

2005- 2006 Akademia Medyczna w Warszawie – Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Zakład Opieki Zdrowotnej.

1996-1998 Dyrektor ERA-EDTA Renal Registry, Londyn, Wielka Brytania.

Od 2006 do dziś - Kierownik Kliniki Nefrologii i Chorób Wewnętrznych CMKP.

Od 2005 r. do 2007 r. p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Bielańskiego im. Ks. J. Popiełuszki w Warszawie.

W 2013 r. powołany na stanowisko Pełnomocnika Dyrektora CMKP ds. koordynacji kształcenia podyplomowego, a od 2014 wybrany przez Radę Naukową na Kierownika Studium Kliniczno-Dydaktycznego CMKP.

Od 1 września 2016 Dyrektor CMKP.

W dniu 15 października 2016 r. powołany przez Ministra Zdrowia na konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii.

Członek Rady Naukowej Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk.

Członek Rady Naukowej Głównej Biblioteki Lekarskiej.

Firma / Instytucja: CMKP

Aktualnie autor nie posiada żadnej publikacji.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.