Skip navigation

Glauco Giordano

Posiada solidne zaplecze techniczne w zakresie ochrony środowiska, hydrogeologii, geotechniki, geologii i geofizyki, a także międzynarodowe doświadczenie w kierowaniu złożonymi projektami środowiskowymi dotyczącymi badań terenowych środowiska gruntowowodnego, oceny ryzyka dla zdrowia ludzkiego i środowiska, remediacji gruntów i wód podziemnych oraz gospodarki odpadami.

Potrafi łączyć wiedzę ekspercką z umiejętnościami zarządzania projektami, dostarczając wysokiej jakości rozwiązania techniczne w celu spełnienia oczekiwań klienta i właściwych urzędów.

Przeniósł się do Polski w 2014 r. i dołączył do zespołu Arcadis Poland w marcu 2016 r. Na co dzień jest zaangażowany w wymagające projekty środowiskowe, w których jednocześnie pełni rolę kierownika projektu oraz konsultanta ds. remediacji. Jako Account Manager, Glauco utrzymuje relacje i rozwija kontakty z różnymi klientami Arcadis w Polsce, przeważnie w branży chemicznej, produkcji i technologii, nieruchomości oraz energii.

Firma / Instytucja: Arcadis Sp. z o.o.