Skip navigation

Michał Gołacki

Departament Współpracy Międzynarodowej
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.