Skip navigation

Jakub Gontarek

Ekspert - zielonych umiejętności, systemów uczenia się i programów nauczania, ścieżek rozwoju zawodowego, łączący wieloletnie praktyczne doświadczenie z pracy w instytucjach edukacyjnych i organizacji pracodawców z najnowszą wiedzą z obszaru teorii rozwoju, rynku pracy, systemów edukacji i kompetencji.

Obecnie współpracuje z organizacjami branżowymi, instytutami badawczymi i Sektorowymi Radami Kompetencji przy definiowaniu relacji pomiędzy zawodami a kwalifikacjami, zawodów przyszłości i wymaganych kompetencji.

W latach 2021-23 Wicekierownik Zakładu Edukacji i Komunikacji Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu (KOZK) przy IOŚ-PIB i pracownik Wydziału Edukacji Ekologicznej i Klimatycznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, gdzie koordynował prace Zespołu do spraw edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej, i promocji ekologicznych warunków życia i zajmował oceną kwalifikacji w obszarze zielonych umiejętności. W KOZK koordynował obszar zielonych umiejętności, edukacji ekologicznej i rozwoju zawodowego w obszarze zmian klimatu.

W latach 2018-2020 wiceprzewodniczący Rady Programowej ds. kompetencji przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie wspierał Sektorowe Rady Kompetencji w tworzeniu systemowych rozwiązań dla zawodowego rozwoju pracowników. Praktyk o wieloletnim doświadczeniu w łączeniu środowisk edukacji i pracodawców. Autor rekomendacji do prawa oświatowego w zakresie kształcenia zawodowego i współpracy pracodawców z sektorem edukacji oraz funkcjonowania Zintegrowanego Sytemu Kwalifikacji. Absolwent SGH w Warszawie (finanse i bankowość, bankowość inwestycyjna).

Firma / Instytucja: Niezależny ekspert