Skip navigation

Ryszard Jania

Prezes Zarządu Pilkington Automotive Poland i Country Manager Grupy NSG w Polsce. Prezes Zarządu Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego. Członek Rad Nadzorczych Sandomierskiej Fundacji Promowania Przedsiębiorczości i Związku Pracodawców Przemysłu Motoryzacyjnego i Artykułów Przemysłowych ( Lewiatan ). Członek Sektorowej Rady Kompetencji Przemysłu Motoryzacyjnego. Przewodniczący tarnobrzeskiej Powiatowej Rady Rynku Pracy. Współinicjator utworzenia Podkarpackiej Akademii Motoryzacji Innowacyjnego Szkolnictwa Zawodowego (PAMISZ). Panelista i prezenter na konferencjach krajowych i międzynarodowych branży motoryzacyjnej, rozwoju regionalnego i przedsiębiorczości.

Firma / Instytucja: Pilkington Automotive Poland