Skip navigation

Magdalena Jelonek

Socjolog, ekspert ds. metodologii badań i analiz oraz ewaluacji polityk publicznych.

Od 2010 r. adiunkt w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a od 2016 adiunkt naukowy w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

Ekspert i kierownik w kilkudziesięciu projektach badawczo-wdrożeniowych w zakresie analizy i ewaluacji polityk publicznych, rynku pracy i edukacji (w tym szczególnie szkolnictwa wyższego), a także autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w tych obszarach. Współautorka raportu „Poza horyzont. Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce” oraz współredaktorka (razem z prof. J. Hausnerem publikacji „Szkoły poza horyzont”, w których zaprezentowano ideę kształcenia relacyjnego).