Skip navigation

Magdalena Kachniewska

prof. SGH, dr hab. Magdalena Kachniewska

Analityczka trendów rynku turystycznego. Przez 20 lat kierowała obiektami hotelarskimi i prowadziła szkolenia dla ich personelu. Aktualnie zaangażowana głównie w obszarze inteligentnej turystyki, inteligentnej mobilności i marketingu mobilnego (SoCoMo). Przewodnicząca kapituły konkursu „New.Tech.New.Travel” oraz Rady Fundacji “Rok Rzeki Wisły”. Członek Rady Naukowej Szlaku Kanału Elbląskiego oraz Komitetu Naukowego NETOUR Project.

Obecnie realizuje dwa niezwykłe projekty z pogranicza turystyki i nowych technologii: inteligentny system wyszukiwania ofert turystycznych oparty na algorytmach rozumienia języka naturalnego (NLP) oraz system predykcji cen dla sektora turystycznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod fuzji danych wielowymiarowych i uczenia maszynowego (ePREDYKTOUR).