Skip navigation

Janusz Kobus

Magister ekonomii, absolwent SGPiS (obecnie SGH). Związany z sektorem naftowym, a następnie motoryzacyjnym,  m.in. pracował w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, Castrol Polska. Potem kariera związana z sektorem motoryzacyjnym. Od 1996 roku we władzach Polskiej Izby Motoryzacji, od 2007 roku Wiceprezes , a od września 2022 roku Prezes Polskiej Izby Motoryzacji. Obecnie pracuje w firmie Pilkington jako Business Development Director na Europę, a jednocześnie jest Dyrektorem Zarządzającym AGR , Wiceprezesem Zarządu Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. oraz Dyrektorem Generalnym Pilkington AGR Czech. Brał udział w Programach Sektorowych Motoryzacji Komisji Europejskiej CARS21 / CARS2020 / Gear 2030 „Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego w Europie”. Był Wiceprzewodniczącym Komitetu Sterującego INNOMOTO przy NCBiR.

Firma / Instytucja: Pilkington Automotive Poland