Skip navigation

Marcin Kocór

Profesor w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ oraz ekspert Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Od ponad 20 lat związany z badaniami społecznymi, marketingowymi i ewaluacją polityk publicznych. Swoje zainteresowania skupia na zagadnieniach rynku pracy, niedopasowania kompetencyjnego, sytuacji osób młodych na rynku pracy, rozwoju kompetencji oraz innowacji w organizacjach. Autor i współautor licznych publikacji w tym obszarze. Zwolennik nowatorskich metod badawczych łączących zalety podejść jakościowych i ilościowych i ich praktycznego zastosowania – szczególnie w obszarze ewaluacji (QCA, metoda Q). Współpracuje z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Od 2008 roku w projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego odpowiada za badania pracodawców oraz realizację sektorowych analiz kompetencji. Współautor podejścia szacowania niedopasowania kompetencyjnego w zakresie umiejętności ogólnych jak i zawodowych.