Skip navigation

Ireneusz Konieczny

Przedsiębiorca, właściciel firmy ODBAS - Organizacja Obrony Biznesu. Prowadzi działalność gospodarczą w obszarze zarządzania bezpieczeństwem organizacji o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym państwa, operatorów infrastruktury krytycznej, jednostek samorządu terytorialnego.

Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru nad przedsiębiorstwami o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym państwa, kontroli inwestycji w tym współfinansowanych ze środków publicznych i europejskich, bezpieczeństwa przedsiębiorstw. Audytor wiodący systemów zarządzania bezpieczeństwem, autor procedur bezpieczeństwa oraz publikacji w tematyce bezpieczeństwa przedsiębiorstw. Zarządzający zespołami eksperckimi w zakresie projektów organizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych w programie opisu kwalifikacji rynkowych, członek zespołu eksperckiego w zakresie bezpieczeństwa przedsiębiorstw w projektach realizowanych dla sektora lotniczego. Współautor programu studiów podyplomowych - zarządzanie przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność koncesjonowaną.