Skip navigation

Agata Kosińska

Koordynator projektu BBKL II w branży chemicznej, PARP

Absolwentka Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W PARP realizuje projekty z obszaru rozwoju kapitału ludzkiego, przedsiębiorczości i innowacyjności. Koordynuje badania w ramach projektu Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego dla branży chemicznej oraz nowoczesnych usług biznesowych. Członek zespołu badawczego w projekcie Global Entrepreneurship Monitor oraz współautorka raportów z serii „Monitoring trendów w innowacyjności”.

Wcześniej zaangażowana w projekty o tematyce społecznej i edukacyjnej w ramach pracy w agencji badawczej oraz w jednostce naukowej.