Skip navigation

Marcin Kowalski

Prezes zarządu Human Partner, firmy świadczącej usługi szkoleniowo – doradcze za pomocą narzędzi cyfrowych, m.in. symulacji immersyjnych (VR). Firma jest laureatem międzynarodowej nagrody Komisji Europejskiej - VET Excellence Awards 2018 – za najlepszy program kształcenia w miejscu pracy. Zajmuje się doradztwem biznesowym dla liderów firm poszukujących przewag konkurencyjnych dzięki innowacjom. Jest certyfikowanym konsultantem Facilitation Foundation (certyfikat APMG International) oraz przewodniczącym Rady ds. EdTech Konfederacji Lewiatan, gremium skupiającego innowacyjne firmy z sektora edukacji cyfrowej w Polsce.

Będąc członkiem klastra technologicznego ITCorner, aktywnie zaangażowany w rozwój ekosystemu na rzecz innowacji. Uczestniczy w pracach Grupy Roboczej ds. sztucznej inteligencji (GRAI) przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Centrum GovTech oraz Grupie ds. KIS 12 Inteligentne technologie kreacyjne przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Jest także członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych oraz zastępcą członka w Komitecie Monitorującym PO WER oraz PO IR.

 

Firma / Instytucja: Human Partner