Skip navigation

Szymon Kurek

Ekspert, Departament Usług Rozwojowych, PARP

W PARP od 20 lat – przez cały ten czas zajmuje się realizacją interwencji publicznych w obszarze usług, przede wszystkim szkoleń i doradztwa. Specjalizuje się w tematyce popytowych systemów dystrybucji środków publicznych. Przez wiele lat związany z projektem Bazy Usług Rozwojowych, odpowiadał m.in. za przygotowanie jakościowych standardów świadczenia usług szkoleniowych, doradczych, mentoringowych i coachingowych. Zaangażowany w proces wyboru projektów w trybie konkursowym, w tym przygotowywanie założeń ogłaszanych przez PARP konkursów i przewodniczenie Komisjom Oceny Projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.