Skip navigation

Marta Kutyna-Bakalarska

Dyrektor Działu Zarządzania Innowacjami w Grupie Maspex, jednej z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej w segmencie produktów spożywczych, Członkini Rady nadzorczej CLC North-East Sp. z o.o. – centrum kolokacji w ramach EIT Food, którego zadaniem jest pobudzanie innowacyjności, rozwój talentów i zaangażowania konsumentów w Europie Północnej i Wschodniej; wiceprezeska Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki; Członkini Grupy Roboczej ds. Krajowej  Inteligentnej Specjalizacji „GOZ” (MRPiT); posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów i inwestycji kapitałowych, pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych, koordynacji i realizacji projektów badawczych w  krajowych i międzynarodowych konsorcjach naukowo; aktywnie bierze udział w obszarze budowania ekosystemu innowacji oraz zrównoważonego rozwoju, także w oparciu o współpracę ze start-upami, klastrami, sektorem nauki i administracji.

Firma / Instytucja: Grupa Maspex