Skip navigation

Marian Kwietniewski

Prof. Marian Kwietniewski łączy działalność naukową z inżynierską w odniesieniu do systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie m in rozwoju GIS w zarządzaniu tymi systemami, technologii odnowy i modernizacji, badań niezawodności, ryzyka i bezpieczeństwa, a także monitoringu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Inicjował i realizował wiele pionierskich prac B+R w ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w kraju i za granicą. Współpracuje przede wszystkim z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” oraz wieloma przedsiębiorstwami  wodociągowymi w kraju. Prof. Marian Kwietniewski jest konsultantem międzynarodowym i rzeczoznawcą PZITS. Był też ekspertem z listy Unii Europejskiej do realizacji projektów PHARE. w zakresie wodociągów i kanalizacji.

Firma / Instytucja: Politechnika Warszawska