Skip navigation

Katarzyna Ladzińska

Ekspert HR

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła studia podyplomowe z zakresu HR, m.in. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i Akademii Leona Koźmińskiego. Coach (Erickson College International), trener biznesu, asesor AC/DC.

Od pięciu lat w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., zastępca kierownika Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Pionie Spraw Pracowniczych. Główny obszar działania to rozwój zawodowy pracowników. Koordynuje projekty rozwojowe dedykowane pracownikom na różnych szczeblach organizacji. Odpowiedzialna za sporządzanie analiz oraz prognoz dotyczących zasobów ludzkich, stanu obecnego, posiadanego potencjału, możliwości rozwoju, planów sukcesji oraz innych działań wspierających realizację przyjętej Polityki zarządzania kapitałem ludzkim.