Skip navigation

Łukasz Wielec

Ekspert w zakresie problematyki klastrów, finansów przedsiębiorstwa, analiz strategicznych i funduszy Unii Europejskiej. Członek zarządu Mazowieckiego Klastra ICT – krajowego klastra kluczowego z branży teleinformatycznej. Doradca zarządu Wschodniego Klastra ICT – krajowego klastra kluczowego z branży teleinformatycznej. Ekspert ESCA (European Sekretariat for Cluster Analyses). Specjalizuje się w tworzeniu biznes planów, analiz finansowych i strategicznych oraz projektach związanych z funduszami UE. Autor ponad 50 wniosków dofinansowanych ze środków UE (projektów inwestycyjnych, B+R). 

Wykładowca akademicki, autor opracowań i publikacji z dziedziny innowacyjności, strategii i finansów. Magister Zarządzania i Marketingu SGH w Warszawie, MBA (Szkoła Biznesu PW). Autor poradnika w zakresie tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstw akademickich „Biznes Plan dla nowopowstającego przedsięwzięcia” na potrzeby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada duże doświadczenie w branży teleinformatycznej. Pracował w Exatel SA (specjalista koordynator w Biurze Polityki Kapitałowej i Finansów), TDC Internet Polska SA (kierownik Działu Strategii), Netia SA (starszy analityk biznesowy), ZEP-INFO Sp. z o.o. (dyrektor finansowy, wiceprezes zarządu).

Firma / Instytucja: Maat Consulting

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.