Skip navigation

Cezary Mączka

Członek Zarządu Budimeksu SA, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych w dziedzinie zasobów ludzkich w Norwegian School of Management i Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Posiada dyplom MBA Strathclyde Glasgow Business School i aplikację prokuratorską.

W latach 1989-2001 był dziennikarzem, kierownikiem działu i dyrektorem regionalnym w „Media Express”; dyrektorem regionalnym w FALCK w Gdańsku i kierownikiem administracyjno-personalnym w Metro AG (Real).

W 2001 r. rozpoczął karierę zawodową w koncernie GE. Na początku jako HR manager w GE Power Controls w Łodzi, następnie jako dyrektor personalny w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W 2006 r. został dyrektorem personalnym audytu GE dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz globalnym dyrektorem personalnym ds. wynagrodzeń. Od grudnia 2007 r. był dyrektorem zarządzającym Pionu Zasobów Ludzkich, a w marcu 2008 r. został wiceprezesem Zarządu w Banku BPH. Od stycznia 2013 r. do końca października 2015 r. był dyrektorem ds. HR w EDF Polska, gdzie kierował także pracą Wydziału Organizacji i Jakości oraz Działu Prawnego.

1 grudnia 2015 r. objął stanowisko dyrektora Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Budimeksie SA. Nadzoruje także działy administracji, floty, komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej a od 18 czerwca 2019 r. również Biuro Innowacji. Od września 2019 r. jest członkiem Rady Nadzorczej FBSerwis.

Firma / Instytucja: Grupa Budimex