Skip navigation

Maja Wasilewska

Ekspert, Departament Analiz i Strategii w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŁ, ze specjalizacją Prawo Ochrony Środowiska oraz studiów podyplomowych z zakresu projektowania usług (metodologią service design) na SWPS, jak również studiów kierunkowych - CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy, ukończonych na Akademii Leona Koźmińskiego.

Z PARP związana od 2009 r, w ostatnich latach zaangażowana w inicjatywy związane z sieciowaniem, koordynacją i rozwojem środowiska innowatorów oraz w projekty badawcze i konkursowe. Koordynatorka projektu „Connect & Scale Up”, który promuje polskich innowatorów i polskie innowacje, pokazuje przedsięwzięcia i przedsiębiorstwa, których rozwiązania i produkty opierają się na dostarczaniu wartości społeczeństwu, środowisku, kulturze, wspiera projekty nastawione na podejmowanie wyzwań biznesowych, rozwiązywanie problemów i szeroko rozumianą współpracę.

Posiada doświadczenie we współpracy międzynarodowej, w tym jako kierownik projektu w EIT Food CLC North-East.