Skip navigation

Marta Malesińska

Projektantka i badaczka specjalizująca się w projektowaniu polityk publicznych w zakresie innowacji.

Zaprojektowała szereg unikalnych inicjatyw. Do najważniejszych należą: gov_LAB – program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego, skupiający się na zastosowaniu metodologii projektowej na potrzeby lokalnych wyzwań, oraz gov_TECH – instrument wspierający współpracę między firmami technologicznymi, szczególnie startupami, a podmiotami publicznymi na potrzeby adresowania lokalnych wyzwań. Ponadto zrealizowała systemową analizę gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce, w połączeniu z zaprojektowaniem portfolia interwencji publicznych.

Jest współautorką publikacji takich jak „Destination UX: Projektowanie programów wsparcia innowacji z podejściem skoncentrowanym na użytkowniku” oraz „Rzeczy i ludzie: Tożsamości polskiego rzemiosła”.

W swojej pracy kładzie nacisk na efektywne angażowanie interesariuszy z różnych sektorów (nauki, biznesu, administracji publicznej oraz partnerów społecznych) za pomocą metod partycypacyjnych i deliberatywnych, korzystając z takich metodologii jak service design, human-centered design, design driven innovation, behavioural insights, complex adaptive systems i foresight. Nieustannie szuka nowych inspiracji, eksperymentując z projektowaniem krytycznym i spekulatywnym.