Skip navigation

Małgorzata Ignatowicz

Prawnik, absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Centrum Prawa Amerykańskiego WPIA UW i Fredric G. Levin College of Law, University of Florida oraz studiów podyplomowych w obszarze zamówień publicznych, Szkoła Główna Handlowa. Posiada certyfikat UNDP/CIPS w zakresie kompetencji zakupowych w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych. W Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości koordynuje działalność Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne.

Firma / Instytucja: .

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.