Skip navigation

Magdalena Mazik-Gorzelańczyk

dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, prof. WSZiB,  rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, prezes Fundacji Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo” we Wrocławiu, kierowniczka międzynarodowych projektów rozwoju kompetencji pracowniczych, w tym w branży chemicznej, autorka publikacji edukacyjnych, trenerka kompetencji międzykulturowych, promotorka prac dyplomowych specjalności kadry i płace.   Obszar zainteresowań naukowych i zawodowych: rynek pracy i kształcenie zawodowe w Polsce i w Unii Europejskiej, integracja europejska, innowacje w edukacji.