Skip navigation

Dorota Micek

Ekspert Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Od ponad 20 lat związana z badaniami społecznymi, marketingowymi i ewaluacją polityk publicznych. W trakcie swojej kariery zawodowej zgromadziła wiele doświadczeń zarówno z poziomu specjalisty, eksperta, konsultanta, wykonawcy, jak i osoby kierującej projektami oraz zarządzającej zespołami osób. Jest autorką i współautorką licznych raportów badawczych oraz opracowań opartych na analizie danych zastanych. Wieloletnie doświadczenie badawcze zdobyła jako konsultant i analityk w polskich i międzynarodowych projektach badawczych, zarówno o charakterze społecznym, marketingowym, jak i dotyczących polityk publicznych. Współpracuje z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i AGH w Krakowie. Od 2015 roku zaangażowana w wieloletni program realizowany w ramach działań POKL: „Bilans Kapitału Ludzkiego" - unikatowy na skalę Polski i Europy monitoring rynku pracy, w którym zajmuje się m.in. analizą kompetencji w sektorze turystycznym. Swoje obecne zainteresowania koncentruję na metodologii i analizie danych jakościowych.