Skip navigation

Edyta Migałka

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe. Dyrektor ds. komunikacji w Fundacji VCC, gdzie odpowiada między innymi za rozwój obszaru związanego z kwalifikacjami rynkowymi oraz współpracę z sektorem publicznym odpowiedzialnym za wdrażanie ZSK. Ekspert w zakresie opisu kwalifikacji rynkowych złożonych do ZSK. Uczestniczy jako ekspert merytoryczny w projektach dotyczących kształcenia zawodowego. Autorka publikacji naukowych z zakresu public relations oraz nadawania kwalifikacji poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego.

Firma / Instytucja: Fundacja VCC