Skip navigation

Melania Nieć

Tytuł doktora z zakresu ekonomii uzyskała w 2018 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół przedsiębiorczości, w tym m.in. innowacyjność przedsiębiorstw, startupy, przedsiębiorstwa rodzinne czy Gig Economy. Od 2012 r. pracuje w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Departamencie Analiz i Strategii. Autorka i współautorka artykułów naukowych oraz raportów związanych z przedsiębiorczością.