Skip navigation

Dominika Nowak

Główny Urząd Statystyczny,
Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.