Skip navigation

Joanna Orłowska

Starszy Specjalista w Sekcji Badań i Strategii, Departament Analiz i Strategii PARP.

Koordynator projektu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w branżach mody i innowacyjnych tekstyliów, budowlanej oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Od kilkunastu lat zaangażowana w projektowanie i koordynowanie, a także realizację projektów badawczych PARP dotyczących przedsiębiorczości, innowacyjności, kapitału ludzkiego i otoczenia biznesu, m.in. Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw,  Przedsiębiorczość akademicka, Nowe podejście do zamówień publicznych,  Polityka II szansy, Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2018.

Jest autorem i współautorem licznych artykułów i publikacji dotyczących uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości, przedsiębiorczości kobiet oraz innowacyjności w tym m.in. Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce,  Raportu Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Polska oraz raportów z serii „Monitoring trendów w innowacyjności”.

Ukończyła Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych (UW).