Skip navigation

Andrzej Osiński

Absolwent Politechniki Gdańskiej, ukończył studia podyplomowe i odbył staże zagraniczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie, eksploatacji i zarządzaniu systemami wodociągowo - kanalizacyjnymi.

Bezpośrednio po studiach (1980 r.) pracował na budowach w Polsce i Czechosłowacji. W latach 1991-2012, jako Dyrektor Eksploatacji w Saur Neptun Gdańsk, samodzielnie opracował i wdrożył wiele rozwiązań, istotnie reformujących system zarządzania eksploatacją i utrzymania infrastruktury, zapewniających mu wzrost jakości i niezawodności, zgodnie z nowoczesnymi standardami. W tamtym czasie uczestniczył także w misjach zagranicznych Banku Światowego i projektach strukturalnych Grupy Saur (Kaliningrad, Uzbekistan, Estonia).

Współtworzył koncepcję  powstania specjalistycznej firmy Gdańskie Melioracje. Od 2012 do 2020 roku, pracował na stanowiskach dyrektorskich w firmach Grupy Ecol, specjalizując się w problemach realizacji inwestycji, eksploatacji gmin oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Rzeczoznawca PZiTS, współautor i ekspert i współtwórca grupy benchmarkingu w IGWP. Aktywny uczestnik wielu konferencji branżowych, członek Rady Naukowej konferencji „Stormwater” i „Ekogmina”. Członek Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno - Ściekowej i Rekultywacji. Autor licznych publikacji branżowych m.in. w „Przeglądzie Komunalnym” , „Gaz Woda i technika sanitarna”, czy „ Forum Eksploatatora”. Obecnie, samodzielny doradca, specjalizujący się w problemach utrzymania infrastruktury branżowej.