Skip navigation

Paweł Głodek

Profesor uczelni w Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od ponad 20 lat współpracuje z instytucjami wspierającymi rozwój innowacji i transfer technologii. Specjalizuje się w problematyce procesów tworzenia, rozwoju oraz finansowania przedsięwzięć innowacyjnych oraz komercjalizacji technologii. Kierował i realizował szereg projektów międzynarodowych (ERASMUS+, INTERREG, Leonardo da Vinci) i krajowych (Narodowe Centrum Nauki, POKL) z zakresu przedsiębiorczości, ekonomiki finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, innowacji i komercjalizacji technologii. Autor ponad 50 międzynarodowych i polskich publikacji naukowych. Współautor ekspertyz realizowanych na zlecenie m.in. Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji), Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz urzędów marszałkowskich szeregu polskich województw.

Firma / Instytucja: Uniwersytet Łódzki