Skip navigation

Aneta Pecyna - Doktór

Ukończyła studia wyższe magisterskie w zakresie polityki społecznej, studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu. Od ponad 20 lat skupiona na dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych m.in. dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, komunalnej, ciepłowniczej i mieszkaniowej. Na co dzień związana ze Spółką UNISOFT – będącą jednym z wiodących producentów rozwiązań IT dla ww. sektorów rynku.

Doświadczenie oraz kluczowe kompetencje zdobywała przez wiele lat pracy zawodowej, w ramach której odpowiedzialna była za sprzedaż i nadzór nad wdrożeniem systemu wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem dla kluczowych klientów firmy, budowanie i utrzymywanie partnerskich relacji biznesowych, współpracę z najważniejszymi instytucjami branżowymi oraz organizację konferencji i szkoleń dla obsługiwanych sektorów rynku. Początkowo na stanowisku Specjalisty ds. Handlowych, następnie Dyrektora Warszawskiego Oddziału Spółki, obecnie od 2010 roku pełni funkcję Prokurenta ipracuje na stanowisku Wiceprezesa ds. Sprzedaży i Marketingu.

Od lat zaangażowana w bliską współpracę m.in. z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie, Krajowym Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast – zawsze stawiająca partnerstwo, wzajemny szacunek i wsparcie ponad czysto biznesowe relacje. W ramach prowadzonych przez firmę w obrębie branży wodno-kanalizacyjnej i komunalnej działań związanych z rozwojem i wdrożeniami oprogramowania, chętnie wspiera projekty, mające na celu edukację w zakresie nowych technologii oraz dzielenie się wiedzą i wymianę doświadczeń. Czynnie angażuje się w liczne spotkania branżowe, podczas których - wspólnie ze specjalistami firmy - prezentuje nowoczesne rozwiązania informatyczne, służące poprawie efektywności organizacji oraz rozwojowi przedsiębiorstw skupionych wokół branży.

Firma / Instytucja: UNISOFT Sp. z o.o.