Skip navigation

Aneta Ptak-Chmielewska

Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.