Skip navigation

Jan Rajchel

Od 2016 r. Profesor Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. W latach 2007–2016 był Rektorem-Komendantem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Prowadził wykłady między innymi na temat bezpieczeństwa w porcie lotniczym oraz infrastruktury portów lotniczych.

W latach 1984-1988 był pilotem samolotów odrzutowych w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. W latach 1992-1994 studiował systemy obrony powietrznej w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W 1998 r. został Doktorem Nauk Wojskowych z zakresu taktyki na AON. W 2003 r. rozpoczął studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie Lotnictwem” na AON (w tym funkcjonowanie lotnictwa cywilnego, przedsiębiorstw i portów lotniczych). W 2013 r. uzyskał tytuł Doktora Habilitowanego na kierunku politologia na UMCS w Lublinie.

Jest autorem 45 publikacji książkowych (w tym monografie i opracowania) oraz 90 artykułów w czasopismach naukowych i w pracach zbiorowych. Uczestniczył w projektach badawczych m. in. dotyczących czynnika ludzkiego w lotnictwie.

Organizował ponad 30 konferencji oraz sympozjów naukowych. Jest autorem raportu „System szkolenia podstawowego sił powietrznych RP” z 2018 r. Otrzymał honorowe odznaczenia m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Lotniczy Krzyż Zasługi, Złoty Medal za Zasługi Dla Obronności Kraju czy Medal Komisji Edukacji Narodowej.