Skip navigation

Klara Ramm

Absolwentka Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego, HEC w Paryżu, SGH. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Wodociągach Warszawskich, NFOŚiGW, KZGW, Veolii oraz prowadząc własną działalność gospodarczą. Od prawie 20 lat współpracuje z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie reprezentując polską branżę wodociągowo-kanalizacyjną w federacji EurEau. Klara Ramm realizuje projekty krajowe i międzynarodowe związane z gospodarką wodną, bierze udział w przedsięwzięciach naukowo-badawczych, jest adiunktem na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.