Skip navigation

Karolina Rożniatowska

Ekspertka współpracująca z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, doktorantka UJ. Prowadziła badania ewaluacyjne programów krajowych i unijnych na zlecenie m.in. PARP i jednostek samorządu terytorialnego. 

Firma / Instytucja: Uniwersytet Jagielloński