Skip navigation

Barbara Rusinek

Doktor nauk społecznych, mgr inż. budownictwa. 

Ekspert kształcenia zawodowego, Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem, współautor podstaw programowych, egzaminator OKE, organizator konkursów zawodowych o zasięgu wojewódzkim dla uczniów szkół branżowych, konsultant, autor publikacji z zakresu kształcenia zawodowego.