Skip navigation

Piotr Rutkowski

Prezes Zarządu firmy Aviation Technik Sp. z o.o., wcześniej związany z pracą w Polskiej Grupie Zbrojeniowej gdzie realizował zadania związane z projektem konsolidacji spółek lotniczych. Pełnił obowiązki Dyrektora Biura Platform Lotniczych gdzie był odpowiedzialny za koordynację, rozwój i realizację projektów lotniczych związanych z Planem Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych. Koordynator współpracy wszystkich spółek lotniczych Grupy, odpowiedzialny za współpracę offsetową związaną z pozyskiwaniem nowego sprzętu lotniczego. Pilot szybowcowy i samolotowy. Absolwent Liceum Lotniczego w Dęblinie filia w Zielonej Górze, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Politechniki Gdańskiej oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu gdzie rozwijając swoje umiejętności i zainteresowania ukończył studia MBA.

Firma / Instytucja: Aviation Technik